Palvelut

1645396122903_Vanha-Kaarelantie-2-01610-Helsinki-Dollhouse-View-me.jpg

3D-Vir­tuu­li­va­lo­ku­vaus

Vir­tu­aa­li­kier­ros antaa asunnosta rea­lis­ti­sen kuvan ja auttaa hah­mot­ta­maan tilaa huo­mat­ta­vas­ti valokuvia paremmin

1645396323380_Franzeninkatu%203%20-%20Kallio%20-%2000500%20Helsinki%20-%20%20Santeri%20Carlsson%20LKV%20-%20%20Kiinteist%C3%B6nv%C3%A4litys%20-%20Asunnot-me.JPG

Kalustus

Ka­lus­tet­tu asunto myy paremmin kuin tyhjä ja kolkko! Kalustus tuo lämpöä ja tyyliä asuntoon sekä auttaa ostajaa hah­mot­ta­maan tilan mit­ta­suh­tei­ta.


1645396838544_Svinhufvudintie%2015%20-%20Kulosaari%20-%20Helsinki%20-%20Santeri%20Carlsson%20LKV%20-%20Kiinteist%C3%B6nv%C3%A4litys-me.jpg

Stailaus

Asunnon stailaus ja ta­va­roi­den asettelu kuvausta varten.

1645397868742_Pohjantie%202%20-%20Tapiola%20-%20Espoo%20-%20Santeri%20Carlsson%20LKV%20-%20Kiinteist%C3%B6nv%C3%A4litys-me.JPG

Am­mat­ti­va­lo­ku­vaus

Tämän kohdan mer­ki­tys­tä ei voi korostaa liikaa! Laa­duk­kaat, stailatut ja etenkin rea­lis­ti­set kuvat asunnosta kas­vat­ta­vat kiin­nos­tus­ta huo­mat­ta­vas­ti.

1645398626839_N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202022-2-21%20kello%201.09.43-me.png

Modernit myyn­ti­työ­ka­lut

Haluamme klousata kaupan jo asiakkaan en­sim­mäi­sel­lä näytöllä. Tek­no­lo­gian avulla voimme antaa ostajalle entistä paremman mah­dol­li­suu­den syventyä koh­tee­seen ko­ti­soh­val­ta ennen näyttöä.

1645397122184_Kalasatamankatu%209%20A%20-%20Kalasatama%20-%20Helsinki%20-%20%20Santeri%20Carlsson%20LKV%20-%20%20Kiinteist%C3%B6nv%C3%A4litys%20-%20Asunnot_3-me.jpg

Il­ma­ku­vaus

Ilmakuva kertoo enemmän kuin tuhat ta­val­lis­ta kuvaa. Se on erin­omai­nen tapa näyttää koko kuva ym­pä­ris­tös­tä

1645131623927_Roof_FB_covers_851x315_seina-teal_Roof%20LKV_Santeri%20Carlsson_Kiinteist%C3%B6nv%C3%A4litt%C3%A4j%C3%A4-me.jpg
1645131623927_Roof_FB_covers_851x315_seina-teal_Roof%20LKV_Santeri%20Carlsson_Kiinteist%C3%B6nv%C3%A4litt%C3%A4j%C3%A4-me.jpg